Toukoku no Subaru

Author: Kato Kotono & Kobayashi Hirokazu
Artist: Kato Chika
Synopsis: